Få värdefull information med de senaste funktionerna i Kundportalen

Under den nya sidan “Besök & intresse” i Kundportalen kan du se hur annonserna för ditt kontor presterar, hur många som visat intresse på Hemnet, vilka annonser som har Hemnet Plus eller Premium och mycket mer. Samtidigt har vi lanserat "Notiscentret" – din nya källa för viktiga nyheter och uppdateringar från Hemnet.

En ständig utmaning för oss på Hemnet är att effektivt nå ut med information om initiativ, produktförbättringar och allt annat som mäklare behöver känna till. Därför har vi skapat ytterligare en kanal för snabb och relevant information – Notiscentret.

När du är inloggad i Kundportalen hittar du nu en liten symbol uppe i högra hörnet. Notiserna här är kortare texter som ibland länkar vidare till Hemnets blogg för mäklare, för fördjupad läsning. Håll gärna koll på symbolen – när du ser en grön prick finns det en ny notis för dig att läsa.    

Nya sidan visar hur kontoret presterar

För att göra det enklare för ditt mäklarkontor att se hur era annonser presterar på Hemnet finns det nu även en helt ny sida med statistik i Kundportalen – “Besök & Intresse”. Henrik Agardh, som är ansvarig för mäklarprodukter på Hemnet, berättar mer.

Vad hittar jag som mäklare under Besök & intresse?
– Just nu hittar du till exempel hur många besök kontorets annonser fått månadsvis. Du kan också se hur många som visat intresse för annonserna genom statistik för sparade visningstider och sparade objekt, och inte minst hur många kontakter som kommit till mäklarkontoret från Hemnets besökare, exempelvis via SMS eller onlinevisningar. Sen en tid tillbaka kan du också se hur Mäklartipset och Raketen presterar för dina annonser.

Hur skiljer sig Besök & Intresse åt från Andelsstatistiken?
– Andelsstatistiken, som ingår i Hemnet Business, fokuserar mer på marknadsandelar medan Besök & intresse mer handlar om att se hur kontorets annonser presterar och konverterar på Hemnet.

Varför ska mäklare hålla koll på Besök & intresse?
– På sidan finns data och information som blir en tydlig värdemätare för hur det går för kontoret. Det kan hjälpa till att se trender och bli ett jättebra beslutsunderlag för marknadsföringsaktiviteter och ens strategi på Hemnet. 

Kommer det att komma fler funktioner på sidan framåt?
– Absolut, det här är bara början. Längre fram kommer vi exempelvis att kunna visa data per annons och per mäklare. Målet är helt enkelt att det här ska bli ett bra kompletterande verktyg för både kontoren och mäklarna i sitt dagliga arbete.   

Läs fler aktuella artiklar