Ett år med Hemnet Plus och Premium – hur har det gått?

Under andra halvåret 2019 lanserade Hemnet sina nya marknadsföringspaket Hemnet Plus och Premium med syfte att ge bostadssäljare och mäklare nya möjligheter att verkligen maximera sin exponering. Hur har det gått för paketen sedan dess? Har de egentligen någon påverkan på bostadsaffären? Och vad tycker bostadssäljarna om Hemnet Plus och Premium? Produktägaren Noa Julin delar med sig av svaren.

Varför tog Hemnet fram Hemnet Plus och Premium?

Kort och gott för att kunna erbjuda bostadssäljare ett effektivare alternativ än att “bara” lägga upp en bostadsannons. Vi vet att det finns många säljare som har ett behov av att kunna exponera sin bostad ännu bättre, särskilt i områden där konkurrensen om köparna är högre. Hemnet Plus och Premium är alternativen för de bostadssäljare, och mäklare, som verkligen vill maxa sin exponering på Hemnet. 

Räcker det inte att bara synas på Hemnet med Hemnet Bas, den vanliga bostadsannonsen?

– Även om Hemnet är en effektiv kanal för alla bostäder, ser vi tydligt att annonser som får mer trafik också säljs snabbare och får högre slutpriser. Den som vill göra en så bra affär som möjligt bör därför fundera över att uppgradera till Hemnet Bas till Hemnet Plus eller Premium. I paketen har vi lagt till både nya exponeringsytor och ny funktionalitet som får bostäderna att sticka ut ännu mer i resultatlistan, där alla potentiella köpare kollar. Dina säljare syns helt enkelt bättre, på fler ställen och för fler potentiella spekulanter!

Hemnets tre marknadsföringspaket – Hemnet Bas, Plus och Premium.

Hur har användandet av Hemnet Plus och Premium gått sedan starten? 

– Det har gått väldigt starkt framåt, från att bara några enstaka kunder provade till att vi nu har en stor användning. Idag väljer många bostadssäljare att uppgradera till något av marknadsföringspaketen. Det tar vi som ett starkt bevis för att såväl säljare som mäklare ser det extra värde som paketen levererar. 

Vad tycker de som ska sälja sin bostad om Hemnets tilläggsprodukter? 

– När vi frågar de säljare som använt någon av våra tilläggsprodukter vid sin försäljning så är de mycket nöjda och säger att de skulle göra samma val igen. Hemnet var ju en väldigt effektiv marknadsplats även innan vi började erbjuda tilläggstjänster, det är såklart en resa för oss att berätta att det nu finns möjligheter till ännu effektivare annonsering.

Noa Juhlin fortsätter:
– Men kunderna är verkligen nöjda, och det är också därför så viktigt att du som mäklare känner till och kan förklara att det finns olika paket på Hemnet som ger olika resultat, beroende på behov. Det är också anledningen till att mäklarkontoren via Provisionsavtalet får provision på all försäljning av tilläggsprodukterna – mäklarna gör ju ett jobb här med att förklara och vägleda.

Så varför ska mina bostadssäljare välja Hemnet Plus eller Premium?

– Statistiskt sett ger paketen dina säljare en större möjlighet att göra en bättre affär. Som marknadsplats tittar vi inte bara på effekten i ren trafik, utan även på kvaliteten i trafiken. Det är såklart viktigt att inte bara många, utan också rätt spekulanter ser dina annonser. För Hemnet Premium har vi nyligen förbättrat annonseringen i sociala medier, för att öka möjligheten att just fånga upp rätt personer som är intresserade på riktigt. Det har gjort att Hemnet Premium nu levererar upp till 50% fler, kvalitativa kontakter till dig som mäklare. 

Funkar det inte precis lika bra för min säljare att använda våra egna marknadsföringsprodukter istället för Hemnets?   

Det ena behöver inte utesluta det andra! Mäklaren får ju tillsammans med säljaren sätta en marknadsföringsstrategi men ju fler ögon på bostaden desto bättre. Däremot är ju Hemnets styrka att i stort sett alla som letar bostad i Sverige någon gång under processen, eller väldigt ofta, besöker Hemnet. Det går inte att hitta en effektivare kanal att synas i vid sin bostadsförsäljning, för att hitta flest möjliga spekulanter. Det är också därför som den extra synlighet som Hemnet Plus, Premium eller Raketen ger leder till bra resultat. 

Quote

Statistiskt sett ger paketen dina säljare en större möjlighet att göra en bättre affär.

Vad säger du till säljare som tycker Hemnet Plus och Premium är för dyrt? 

Det är väldigt kostnadseffektiv marknadsföring och alla annonskostnader som kan kopplas till försäljningen är dessutom i regel avdragsgilla. 

Vad har du för tips till mig som mäklare kring de här produkterna? 

– Du som mäklare kan förstås området du säljer i allra bäst. Det vi kan generellt säga är att om din säljare vill synas på bästa sätt på Hemnet, är Hemnet Plus det självklara valet. Om man vill maximera sin exponering även i kanaler utanför Hemnet, då skulle jag rekommendera Premium. Med Premium gör man verkligen det mesta av sin annonsering på Hemnet eftersom du lägger till exponering i sociala medier och en kostnadsfri Raketen att använda precis innan visning. 

Noa fortsätter:
– Beroende på hur marknaden och säljsituationen ser ut i ditt område kan din säljare behöva extra marknadsföring för att sticka ut och få fler besök. Särskilt om din säljare är i en situation där han eller hon konkurrerar med andra säljare om samma köpare. Vi ser att många Hemnet Bas-bostäder skulle gynnats av att köpa Hemnet Plus och Premium, så därför försöker vi i mesta möjliga mån informera om marknadsföringspaketen, och säkerställa att du som mäklare har rätt information om produkterna att föra vidare.  

Nyligen förbättrades Hemnet Premium, vad finns det för planer att utveckla Hemnet Plus och Premium i framtiden? 

Vi kommer även framåt att se till att ha olika nivåer på annonseringen, där säljare betalar efter önskad effekt. Vi ser hela tiden över våra produkter för att göra dem så effektiva och prisvärda som möjligt. Jag tror bara det kommer bli allt viktigare att verkligen försöka förstå den individuella kundens behov och hjälpa dem att göra en så bra försäljning som möjligt. 

Om du som mäklare har en idé om hur vi skulle kunna förbättra produkterna ännu mer, tveka inte att mejla oss på [email protected]

Läs fler aktuella artiklar