Nu kan ditt mäklarkontor erhålla 20% provision på Hemnets tilläggsprodukter för bostadssäljare!

Hemnets tilläggsprodukter för bostadssäljare består idag av Raketen, marknadsföringspaketen Hemnet Plus och nylanserade Hemnet Premium. Syftet med alla dessa produkter är att på olika sätt maximera trafiken till och och exponeringen av bostadsannonsen på Hemnet för att ge mäklare och bostadssäljare ännu fler möjligheter till en lyckad försäljning.

När vi nu har våra olika tilläggsprodukter till bostadssäljare på plats vill vi stärka vårt partnerskap med mäklarbranschen ytterligare och ge landets mäklarkontor möjlighet att ingå ett utökat försäljningssamarbete med oss.

Samarbetet innebär att en provision utgår vid försäljning av alla Hemnets tilläggsprodukter för bostadssäljare. Samarbetet är frivilligt och om du tillhör en kedja och är osäker på vad ditt huvudkontor anser om initiativet rekommenderar vi att du kontaktar dem.

Med nya avtalet ges provision på all försäljning av Hemnet Premium, Hemnet Plus och Raketen.

För att reglera samarbetet har vi tagit fram ett nytt avtal, kallat Provisionsavtal för tilläggsprodukter, som ger ditt kontor 20% provision vid försäljning av Hemnets tilläggsprodukter för bostadssäljare. Firmatecknare för ditt mäklarkontor kan teckna avtalet precis när som helst från och med den 3 september 2019 och det finns ingen deadline för signering. Ni börjar samla provision så fort ni tecknat avtalet.

Avtalet är frivilligt, har ingen bindnings- eller uppsägningstid och kan enkelt sägas upp via vår mäklarsupport.

Till signeringen i Kundportalen


Så här fungerar försäljningssamarbetet: 

  • Provisionsavtal för tilläggsprodukter är ett tilläggsavtal till Annons- och Förmedlingsavtalet. Det reglerar provision på försäljning av Hemnets egna tilläggsprodukter för bostadssäljare. Med det menas produkter som relaterar till bostadssäljarens annons och som handlar om ökad trafik, exponering och optimering av den. Idag omfattar avtalet produkterna Raketen, Hemnet Plus och Hemnet Premium
  • Avtalet innebär att mäklarkontoret erhåller 20% provision på all försäljning av Raketen, Hemnet Plus och Hemnet Premium. Provision utgår oavsett om det är en bostadssäljare eller mäklare som köper och betalar för tilläggsprodukten.  
  • För att få provisionen behöver du som mäklare: 
    • Aktivt informera om Hemnets tilläggsprodukter för bostadssäljare och dess fördelar vid intag 
    • Tillhandahålla produktblad eller liknande om Hemnets tilläggsprodukter till bostadssäljaren. Produktbladet finns att ladda ned och skriva ut här. 
  • Provisionsavtal för tilläggsprodukter ger Hemnet möjlighet att mejla bostadssäljaren med information om Hemnets egna tilläggsprodukter för bostadssäljare under tiden annonsen är aktiv. Målet med kommunikationen är att göra bostadssäljaren uppmärksam på de olika möjligheter som Hemnet erbjuder för att maximera trafiken till och exponeringen av bostadsannonsen på Hemnet. Mäklaren kan välja bort Hemnets möjlighet att mejla bostadssäljaren under försäljningen i Kundportalen.

  • Utbetalningen av provisionen till ditt kontor sker kvartalsvis via självfakturering, precis som för administrationsersättningen. Observera att det här avtalet inte berör administrationsersättningen.
  • Precis som med administrationsersättningen är det helt upp till mäklarkontoret att avgöra hur man väljer att använda provisionen. 

Vilka tilläggsprodukter som omfattas av Provisionsavtal för tilläggsprodukter regleras av vår Bilaga 1 Allmänna Villkor inkl. Publiceringsregler” under punkt 6, vilka därför uppdaterats enligt följande:

6 Villkor för Tilläggsprodukter

Mäklarfirman kan välja att samarbeta med Hemnet kring förmedling och administration av tilläggsprodukter, som Hemnet från tid till annan kan komma att erbjuda Kund. Villkor och ersättningsnivåer för detta samarbete regleras under denna punkt.

6.1 Försäljningssamarbete

Försäljningssamarbete regleras enligt Provisionsavtal som Mäklarfirman sluter separat med Hemnet.

6.2 Tillgängliga Tilläggsprodukter 

Följande tilläggsprodukter ger en ersättningsnivå om tjugo (20) procent per såld produkt (exklusive moms).

Hemnet Plus 
Hemnet Premium
Raketen 


Undrar du något annat har vi samlat frågor och svar om avtalet.
Du är naturligtvis som vanligt även välkommen att kontakta vår mäklarsupport.

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!
Teamet på Hemnet