Om uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtalet

Den digitala säkerheten är väldigt viktig för oss. Därför har vi nu omarbetat Annons- och Förmedlingsavtalet (AoF-avtalet) för att följa nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Både lagen och AoF-avtalet träder i kraft den 25 maj 2018. Senast då behöver behörig företrädare för den mäklarfirma som avtalet avser signera detta, för att mäklarfirman ska kunna fortsätta publicera annonser på Hemnet.

Vad är Annons- och Förmedlingsavtalet?

Annons- och Förmedlingsavtalet är ett avtal som tecknas mellan Hemnet och mäklarfirman. Det är en förutsättning för att Hemnet ska kunna betala mäklarfirman administrationsersättning och för att mäklarna ska kunna publicera annonser på Hemnet. Grunderna kvarstår i det uppdaterade avtalet: administrationsersättningen är oförändrad och alla objekt på Hemnet måste även fortsatt komma in via registrerade fastighetsmäklare*.
* undantag är Kronofogden eller nyproduktionsobjekt som säljs direkt av bostadsutvecklare.

Erbjuder större valfrihet

Förutom att säkerställa att vi följer gällande lagstiftning, däribland GDPR, har vi samtidigt sett över en del andra aspekter av avtalet. Ändringarna som gjorts är i linje med Hemnets fokus – att genom en bredare produktportfölj kunna erbjuda både mäklare och säljare fler och bättre möjligheter att använda Hemnet.

Med det uppdaterade avtalet vill vi öka möjligheterna att utveckla det framgångsrika samarbete som Hemnet och mäklarbranschen har. Tillsammans med mäklarbranschen vill vi därför ge bostadssäljare större valfrihet, genom att introducera egna tilläggsprodukter för att bättre marknadsföra sitt objekt på Hemnet.

Dessa är i utvecklingsstadiet men kommer att börja lanseras senare i år. Introduktionen av nya produkter vill vi göra i nära samarbete med mäklarkåren. Därför är vi glada att berätta att vi redan nu gör det möjligt i avtalet att för Hemnet betala ut kommission för sålda Hemnetprodukter. Samarbete kring detta kommer att vara valfritt för mäklarföretaget. Vi kommer att återkomma med mer information både om produkterna och samarbetet.

Övriga ändringar i avtalet

Vi har också gjort en del övriga förändringar i avtalet. Till exempel kommer administrationsersättning som inte plockats ut efter två år, trots påminnelser, att efterskänkas till välgörande ändamål. Det tycker vi som jobbar på Hemnet känns väldigt kul!

För att vi ska följa GDPR, Distansavtalslagen och andra tillämpliga lagar kommer det uppdaterade avtalet till en början att medföra lite mer pappersarbete. Rent konkret innebär det att mäklaren kommer att behöva skriva ut och ta med några fler papper till säljaren för påskrift, som rör integritet och personuppgifter.

Vi har dock förberett Annons- och Förmedlingsavtalet för framtida digitalisering. Det kommer på sikt att innebära en enklare och mer digital lösning för mäklaren, med mindre administration.

Undrar du något?

Om du vill veta mer kan du läsa mer om de vanligaste frågorna och svaren om det uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtalet.

Du kan också läsa mer specifikt om vad det uppdaterade avtalet innebär för mäklare respektive mäklarfirman. Via knappen kommer du till Kundportalen, där du hittar det uppdaterade avtalet inklusive bilagor.

Vi ser fram emot att jobba vidare tillsammans med dig, för att utveckla din affär och skapa nya förutsättningar för både mäklare och säljare.

Med vänliga hälsningar

Hemnet

 

Till avtalet och bilagor