Om uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtalet

Den digitala säkerheten är väldigt viktig för oss. Därför har vi nu omarbetat Annons- och Förmedlingsavtalet (AoF-avtalet) för att följa nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Både lagen och AoF-avtalet träder i kraft den 25 maj 2018. Senast då behöver behörig företrädare för…

Vad AoF-avtalet innebär för mäklarfirman

Den 25 maj träder det uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtalet i kraft. Grunderna i avtalet kvarstår, vilket betyder att administrationsersättningen till ditt mäklarkontor är oförändrad och att alla objekt på Hemnet även fortsatt måste komma in via registrerade fastighetsmäklare*. Däremot finns…