Vad AoF-avtalet innebär för mäklarfirman

Den 25 maj träder det uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtalet i kraft. Grunderna i avtalet kvarstår, vilket betyder att administrationsersättningen till ditt mäklarkontor är oförändrad och att alla objekt på Hemnet även fortsatt måste komma in via registrerade fastighetsmäklare*.

Däremot finns det en del förändringar i det uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtalet som vi vill lyfta lite extra för dig:     

  • Vi arbetar på nya produkter för en säljare att stärka sin annonsering på Hemnet. Dessa är i utvecklingsstadiet men kommer att börja lanseras senare i år. Introduktionen av nya produkter vill vi göra i nära samarbete med mäklarkåren. Därför är vi glada att berätta att vi redan nu gör det möjligt i avtalet att för Hemnet betala ut kommission för sålda tilläggsprodukter. Samarbete kring detta kommer att vara frivilligt för mäklarfirman. Vi kommer att återkomma med mer information både om produkterna och samarbetet.
  • För att vi på Hemnet ska få större möjlighet att justera tidsplaneringen inför större projekt gör vi det möjligt att ändra vissa villkor med en månads varsel, istället för med tre månaders varsel enligt de gamla avtalet.
  • Avtalet är anpassat för att följa GDPR och Distansavtalslagen, för ett starkare konsumentskydd. Vi har samtidigt gjort förberedelser för framtida digitalisering. Trots att detta under en övergångsperiod gör att mäklaren måste skriva ut några fler papper och ta med till säljaren, öppnar det upp för ett digitalt flöde mellan Hemnet, säljare och mäklare, med mindre administration och mindre pappersarbete.
  • Administrationsersättning som inte plockats ut efter två år, trots påminnelser, kommer efterskänkas till välgörande ändamål.
  • Det uppdaterade avtalet har färre bilagor, tydligare definitioner, är mer överskådligt och lättare att förstå.    

Undrar du något mer? På Hemnet hittar du de viktigaste frågorna och svaren om avtalet.  

Är du behörig företrädare och vill signera det nya avtalet för din mäklarfirma? Gå till Kundportalen för att läsa mer och signera!

* undantag är Kronofogden eller nyproduktionsobjekt som säljs direkt av bostadsutvecklare.

Om uppdaterade Annons- och Förmedlingsavtalet
Den digitala säkerheten är viktig för oss. Därför har vi nu omarbetat Annons- och Förmedlingsavtalet (AoF-avtalet) för att följa nya Dataskyddsförordningen (GDPR). Både lagen och AoF-avtalet träder i kraft den 25 maj 2018. Senast då behöver behörig företrädare för den mäklarfirma som avtalet avser signera avtalet digitalt, för att mäklarfirman ska kunna fortsätta publicera annonser på Hemnet. Saknar ditt kontor ett avtal? Kontakta vår support på 0775-17 00 00 eller mejla på [email protected] så hjälper vi dig!   

av Magnus Ekbladh