Hemnet möjliggör märkning för budgivning med BankID

De senaste året har mäklarbranschen gradvis börjat arbeta med – och erbjuda – budgivning på bostäder med BankID. Hemnet vill som marknadsplats också vara med och bidra till en mer transparent budgivningsprocess med digitala hjälpmedel. Därför ger vi nu möjlighet till mäklare som använder digitala budgivningssystem att också visa det i Hemnetannonserna. Först ut blir de mäklare som använder Hemnets egna budgivningssystem Tryggabud, men på sikt kommer även fler, utomstående system att kunna visas upp i annonsen på Hemnet.

BankID har för de flesta svenskar blivit det vedertagna sättet att identifiera sig digitalt, vid kontakt med myndigheter, kommuner, banker samt en lång rad andra tjänster och företag. 

De senaste åren har fler aktörer valt att erbjuda budgivning på bostäder med BankID och flera mäklarkedjor och -kontor arbetar sedan en tid tillbaka i olika grad med budgivning med BankID.

Quote

Vi vill vara med och påverka branschen i en positiv riktning tillsammans med mäklarna.

Av den anledningen ges nu mäklare möjlighet att genom en märkning i annonsen på Hemnet visa upp att  de använder ett digitalt budgivningssystem, där spekulanter kan lägga bud med BankID. 

– Undersökningar visar att många bostadsköpare och -säljare upplever legitimerad budgivning som något bra. Därför vill vi vara med och driva den här frågan och påverka branschen i en positiv riktning tillsammans med mäklarna, säger Hemnets produktchef Francesca Cortesi

Hon fortsätter:
– Tryggabud är Hemnets egna tjänst för budgivning med BankID, som vi erbjuder kostnadsfritt till alla mäklare som vill ansluta sig. Framåt hoppas vi att mäklarbolag med egna, liknande system, också vill synas med detta på Hemnet. 

Visa upp budgivning med BankID i annonsen på Hemnet – så kommer du igång

Mäklarföretag som använder andra/egna digitala budgivningssystem likt Tryggabud kommer på sikt ges möjlighet att få en märkning i sina annonser att de jobbar med budgivning med BankID.

Men till en början är det enbart Tryggabud – Hemnets egna tjänst för budgivning med BankID – som mäklare kan ansluta sig till. Först ut att börja använda Tryggabud blir mäklarföretaget MOHV och mäklartjänsten Norban. Fler företag är på väg.

Hittills är Tryggabud enbart integrerat med Vitec, vilket betyder att det i nuläget endast är mäklarföretag som använder Vitec som också kan använda Tryggabud. Hemnet kommer med tiden att kunna ansluta fler mäklarsystem till Tryggabud.

Om ditt företag vill börja använda budgivning med BankID via Tryggabud, som är helt kostnadsfritt,  behöver du göra två saker för att komma igång:
1. Kontakta Hemnet (magnus.ballchand.hemnet.se) så att vi kan ansluta dig till Tryggabud.  
2.
Kontakta Vitec så att de kan aktivera märkningen budgivning med BankID för ditt kontor. 

Så här kommer märkningen av annonsen i resultatlistan att se ut när budgivning pågår.

Så funkar Tryggabud

När Vitec och Hemnet aktiverat Tryggabud för ditt kontor får annonser publicerade av mäklare som erbjuder märkningen budgivning med BankID en inforuta som förklarar konceptet budgivning med BankID. Under budgivningens gång syns det både i annonsen och på bilden i resultatlistan att budgivning med BankID pågår.

Vid budgivning flyttas sedan kommunikationen mellan mäklare och budgivare (som vill legitimera sig med BankID) från den traditionella SMS-miljön till Tryggabud.se.

Både budgivare och mäklare får notiser både via sms och Tryggabud då nya bud kommer in. Viktigt att tänka på är att alla former av bud, oavsett hur de framförs, är välkomna och ska kommuniceras till säljare.  

De här villkoren behöver du uppfylla för att synliggöra budgivning med BankID på Hemnet

Genom att aktivera budgivning med BankID åtar du dig att:

  • Använda ett digitalt budgivningssystem där spekulanter ges möjlighet att lägga bud med BankID som primärt kanalval. 
  • I mesta möjliga mån verka för att alla budgivare legitimerar sig minst en gång under budgivningsprocessen. (Märkningen i sig utesluter dock inte att du tar emot och förmedlar bud som lämnats på annat sätt, i den mån det är nödvändigt för att du ska kunna efterleva lag och god fastighetsmäklarsed.)
  • Hänvisa till det digitala budgivningssystemet i första hand där budgivningsprocessen beskrivs på din mäklarfirmas hemsida och i annan kommunikation med budgivare. 

Vill du veta mer om hur budgivning med BankID fungerar? Använder ditt mäklarkontor Vitec och vill ansluta sig till Tryggabud? Eller har ditt mäklarföretag ett eget system för budgivning med BankID, som ni vill ska synas på Hemnet? Skicka ett mejl till [email protected] för att få mer information! 

Om BankID
BankID är det i särklass största e-legitimationssystemet i Sverige och förvaltas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB, som ägs av flera svenska banker. Under året 2020 kommer ca 8,5 miljoner invånare att ha ett BankID, varav ca 7,8 miljoner har ett Mobilt BankID. 

Se fler nyheter