Hemnet möjliggör märkning för budgivning med BankID

De senaste året har mäklarbranschen gradvis börjat arbeta med – och erbjuda – budgivning på bostäder med BankID. Hemnet vill som marknadsplats också vara med och bidra till en mer transparent budgivningsprocess med digitala hjälpmedel. Därför ger vi nu möjlighet till mäklare som använder digitala budgivningssystem att också visa det i Hemnetannonserna. Det enda som krävs är att det aktuella mäklarsystemet har ett integrerat budgivningssystem och möjliggjort funktionen via Hemnets BostadsAPI.

BankID har för de flesta svenskar blivit det vedertagna sättet att identifiera sig digitalt, vid kontakt med myndigheter, kommuner, banker samt en lång rad andra tjänster och företag. 

De senaste åren har fler aktörer valt att erbjuda budgivning på bostäder med BankID och flera mäklarkedjor och -kontor arbetar sedan en tid tillbaka i olika grad med budgivning med BankID.

Quote

Vi vill vara med och påverka branschen i en positiv riktning tillsammans med mäklarna.

Av den anledningen ges nu mäklare möjlighet att genom en märkning i annonsen på Hemnet visa upp att  de använder ett digitalt budgivningssystem, där spekulanter kan lägga bud med BankID. 

– Undersökningar visar att många bostadsköpare och -säljare upplever legitimerad budgivning som något bra. Därför vill vi vara med och driva den här frågan och påverka branschen i en positiv riktning tillsammans med mäklarna, säger Hemnets produktchef Francesca Cortesi

Så här ser märkningen av annonsen i resultatlistan att se ut när budgivning pågår.

Så funkar budgivning med BankID

Genom vårt BostadsAPI har vi skapat en helt kostnadsfri möjlighet för fastighetsmäklare att aktivera märkningen budgivning med BankID på bostadsannonser på Hemnet. Aktiveringen sker via mäklarsystemen.

För att aktivera märkningen förutsätter det att det aktuella mäklarsystemet som används för att publicera bostäder på Hemnet 1.) har ett integrerat budgivningssystem, samt 2.) möjliggjort funktionen budgivning med BankID på Hemnet. Ansvarig mäklare kommer därefter via sitt mäklarsystem att kunna välja vilka objekt som ska få märkningen budgivning med BankID på Hemnet.

Annonser på Hemnet som har märkningen budgivning med BankID får en inforuta som förklarar konceptet. Under budgivningens gång syns det, både i annonsen och på bilden i resultatlistan, att budgivning med BankID pågår.

Vid budgivning flyttas sedan kommunikationen mellan mäklare och budgivare (som vill legitimera sig med BankID) från den traditionella SMS-miljön till den föredragna budgivningstjänsten. Viktigt att tänka på är att alla former av bud, oavsett hur de framförs, är välkomna och ska kommuniceras till säljare.  

Om ditt företag saknar märkningen budgivning med BankID i Hemnetannonserna och vill ha den, behöver ni kontakta ert mäklarsystem för att be dem möjliggöra funktionen.  

De här villkoren behöver du uppfylla för att synliggöra märkningen budgivning med BankID på Hemnet

Genom att aktivera budgivning med BankID åtar du dig att:

  • Använda ett digitalt budgivningssystem där spekulanter ges möjlighet att lägga bud med BankID som primärt kanalval. 
  • I mesta möjliga mån verka för att alla budgivare legitimerar sig minst en gång under budgivningsprocessen. (Märkningen i sig utesluter dock inte att du tar emot och förmedlar bud som lämnats på annat sätt, i den mån det är nödvändigt för att du ska kunna efterleva lag och god fastighetsmäklarsed.)
  • Hänvisa till det digitala budgivningssystemet i första hand där budgivningsprocessen beskrivs på din mäklarfirmas hemsida och i annan kommunikation med budgivare. 

Vill du veta mer om hur budgivning med BankID fungerar? Kontakta Hemnets kundservice för att få mer information! 

Om BankID
BankID är det i särklass största e-legitimationssystemet i Sverige och förvaltas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB, som ägs av flera svenska banker. Cirka 88% av internetanvändarna använder Mobilt BankID.

Artikeln uppdaterades senast den 25 oktober 2021.

Läs fler aktuella nyheter