Lyft för kommersiella fastigheter på Hemnet

Nyligen genomförde Hemnet en förändring för kategorin ”Övriga”, som innebar att vi lättade på reglerna för kommersiella objekt som visas under kategorin. Sedan dess har andelen kommersiella fastigheter ökat rejält. En viktig faktor bakom förändringen var feedback från mäklare runt om i landet.

Sedan det blev större möjligheter att annonsera kommersiella fastigheter har det tagit rejäl fart på Hemnet, förklarar Francesca Cortesi som är Hemnets tf. Produktchef . Förändringen kom till efter att mäklare i landet efterfrågat möjligheten att annonsera kommersiella fastigheter på Hemnet.
– Sedan i höstas har det kommit in väldigt många kommersiella fastigheter, alltifrån minigolfbanor till gatukök, säger hon.

Hemnet är främst en portal för bostäder, men är också en effektiv kanal för kommersiella fastigheter. Antalet nya annonser för kommersiella objekt ökade till exempel med över 200 procent bara i februari, och intresset är stort bland Hemnets besökare.

Slopat gamla regler

Tidigare kunde mäklare publicera kommersiella objekt som var kopplade till privat boende, men inte hotellverksamhet. Och de kunde endast publicera kommersiella objekt som hade maximalt sju lägenheter. Regler som nu slopats.
– Kommersiella fastigheter får väldigt mycket trafik, vilket är extra kul med tanke på att det ofta är B2B-försäljning. Där är det färre drömmare. Men å andra sidan – vem drömmer inte om en egen minigolfbana? frågar sig Francesca Cortesi.