Så tacklar vi hemlösheten – ny rapport från Sveriges Stadsmissioner

En egen bostad är en mänsklig rättighet. Trots det är det över 30 000 människor i Sverige idag som lever utan ett hem de kan kalla sitt eget, varav en stor andel lever i Stockholm. Genom att Hemnet stöttar Stockholms Stadmission, och öronmärker vårt ekonomiska årliga bidrag till deras initiativ Bobyrån, bidrar vi till att fler människor i utanförskap får ett eget hem.

Sedan 2019 har Hemnet stöttat Stockholms Stadsmission och deras intiativ Bobyrån – en sammanhållande enhet för externa boendelösningar för människor i hemlöshet. Bobyrån fungerar som en extern förvaltare med hjärta. De finns till för människor i utanförskap, och erbjuder långsiktiga boendelösningar.

Fyra förbättringsområden 

I förra veckan släppte Sveriges Stadsmissioner sin årliga hemlöshetsrapport. I rapporten granskas kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader mellan kommunerna och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvarstagande.

– Den bistra verkligheten är att det är helt avgörande vilken kommun du lever i för att få rätt stöd. Så ska det inte vara i Sverige. Möjligheten att få stöd ska vara likvärdig, säger Åsa Paborn i rapporten, talesperson och direktor för Stockholms Stadsmission.

I rapporten presenteras fyra områden där regering och riksdag kan göra skillnad – om den politiska viljan finns:

  • Skapa en nationell strategi mot hemlöshet och ge kommunerna tydliga riktlinjer för ett framgångsrikt arbete.
  • Inför Bostad Först som modell i hela landet (där människor i behov först får en bostad och därefter får hjälp och stöd med psykolog, drogavvänjning osv.).
  • Sänk trösklarna till en bostad för fler och ändra regler för vilka krav som ställs på en bostadssökande.
  • Ta den strukturella hemlösheten på allvar – ge kommuner, byggbolag och organisationer i civilsamhället förutsättningar att tillsammans möta behoven av socialt hållbara bostäder.
Quote

Möjligheten att få stöd ska vara likvärdig

Så kan ni också hjälpa till

Ert företag kan bli partnerföretag till Stadsmissionen. Då får ni stort inflytande över hur ert bidrag används. Ert företag kan välja att ta socialt ansvar genom att rikta ert företagsstöd till ett särskilt område, som hemlöshet eller barn och unga, och får chans att engagera era medarbetare i viktiga samhällsfrågor.

Det här gör Stockholms Stadsmission & Bobyrån

Till Bobyrån vänder sig folk i jakt på bostad. Bobyrån fångar därefter upp behoven och skapar boendelösningar därefter. Tillsammans med fastighetsägare och kommuner arbetar Bobyrån för att alla ska kunna bo bra och bo kvar och med ett erfaret serviceteam finns de till hands för såväl hyresgäst som hyresvärd.

 

Bobyrån kopplar vid behov även vidare till verksamheter som ger psykosocialt stöd och socialtjänst, till exempel Bostad först, ansvarar för till exempel att avtal och försäkringar är i sin ordning, håller i kontakten med den som hyr ut och hyresgästen, ser till att hyran kommer in osv. Läs mer om Bobyrån

Läs fler aktuella nyheter