Lagändringar bakom märkning på Hemnet 

Från och med den 1 september slår en rad lagändringar igenom för att ytterligare stärka konsumentskyddet  och transparensen på plattformar såsom Hemnet. För att efterfölja lagändringarna kommer Hemnet därför att behöva lägga till en märkning på Raketen och Mäklartipset. Tester som Hemnet genomfört visar att märkningen inte påverkar hur produkterna presterar. Märkningen kommer att börja synas på Hemnet från och med slutet av juni.      

De senaste åren har flera olika skyddslagstiftningar inom EU stärkts, inte minst genom dataskyddsförordningen GDPR som slog igenom våren 2018.

Hösten 2022 kom ytterligare en modernisering och förstärkning – denna gång av konsumentskyddet. Den 1 september 2022 slog nämligen en rad nya ändringar igenom i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen.  

Så här kommer Raketen att se ut med nya etiketten för betald placering.

Raketen och Mäklartipset har fått märkning

En av lagändringarna avsåg högre ställda krav på information om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av digitalt presenterade produkter och hur sorteringen av resultatlistor går till. Vi lade därför även till en länk på resultatsidan, som går till en artikel där besökaren kan läsa mer om Hemnets sortering. 

Dessutom infördes nya krav på märkning av annonser där betalning har erlagts för att få en viss placering. Både Raketen och Mäklartipset är produkter som berörs här. Därför har dessa behövt märkas upp med etiketten “Betald placering”.

Båda justeringarna rullades ut på Hemnet under sommaren 2022.

Den här artikeln uppdaterades senast den 9 oktober 2023.