Lagändringar bakom ny märkning på Hemnet 

Från och med den 1 september slår en rad lagändringar igenom för att ytterligare stärka konsumentskyddet  och transparensen på plattformar såsom Hemnet. För att efterfölja lagändringarna kommer Hemnet därför att behöva lägga till en märkning på Raketen och Mäklartipset. Tester som Hemnet genomfört visar att märkningen inte påverkar hur produkterna presterar. Märkningen kommer att börja synas på Hemnet från och med slutet av juni.      

De senaste åren har flera olika skyddslagstiftningar inom EU stärkts, inte minst genom dataskyddsförordningen GDPR som slog igenom våren 2018. Nu är det dags för en ytterligare modernisering och förstärkning – denna gång av konsumentskyddet.

Då kommer nämligen en rad nya ändringar att slå igenom i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. Företag har fram till den 1 september på sig att genomföra justeringar för att efterleva de nya lagändringarna. 

Så här kommer Raketen att se ut med nya etiketten för betald placering.

Raketen och Mäklartipset får märkning

En av lagändringarna avser högre ställda krav på information om vilka kriterier som främst bestämmer rankningen av digitalt presenterade produkter och hur sorteringen av resultatlistor går till. Vi kommer därför även att lägga till en länk på resultatsidan, som går till en artikel där besökaren kan läsa mer om Hemnets sortering. 

Dessutom införs nya krav på märkning av annonser där betalning har erlagts för att få en viss placering. Både Raketen och Mäklartipset är produkter som berörs här. Därför kommer dessa att behöva märkas upp med etiketten “Betald placering”.

Båda justeringarna kommer att rullas ut på Hemnet under slutet av juni.