Upp till 85% lägre pris på Mäklartipset och Mittuppslaget

Vi på Hemnet uppmuntrar dig och dina branschkollegor att tycka till om vad vi kan förändra eller förbättra. Även om vi tyvärr inte kan tillmötesgå alla förslag kommer vi nu med en trevlig nyhet.

Vi har gått igenom priserna för två av våra mest välanvända tilläggsprodukter – Mäklartipset och Mittuppslaget – och kommer att genomföra en prissänkning i över 200 av våra cirka 300 annonsområden. Det betyder att priset på båda produkterna sänks med upp till 85%.

Sänkningen för båda produkterna slår igenom den 26 december 2018. Redan nu kan du alltså veckoboka både Mäklartipset och Mittuppslaget för 2019 till de lägre priserna.

För Mäklartipset sker prissänkningen dels genom att områden flyttas till billigare kategorier och dels genom att kategori E i sig blir billigare.

Den 26 december går Mittuppslaget över till att följa samma prismodell som Mäklartipset, med fem priskategorier istället för tre. De tre ursprungliga kategorierna behåller samma pris som idag. Två kategorier tillkommer, där veckobokning endast kostar 1000 respektive 500 kronor. Även för Mittuppslaget flyttas många områden ner till billigare priskategorier.

Då priserna inte fått en större översyn sedan 2009 justerar vi nu dessa, eftersom vi vill skapa en rättvisare prisbild som rimmar bättre med hur stor trafik de olika annonsområdena får på Hemnet. Områden som inte omfattas av prissänkningen behåller samma priser som tidigare.

Gå till Kundportalen för att se vad produkterna kommer att kosta i ditt område!

av Peter Oskarsson