Så får du rätt pris på din annons efter 1 augusti

Den 1 juli justerade Hemnet priserna för bostadsannonsering. I samband med det började ett nytt Annonsavtal med justerad prislista att gälla. Avtalet finns tillgängligt för nedladdning via Kundportalen och de flesta stora mäklarsystemen.

Det gamla Annonsavtalet var giltigt för signering mellan den 1 juli 2018 och den 30 juni 2019. Om ett sådant avtal signerats av säljaren gäller priset i det Annonsavtalet som längst fram till och med den 31 december 2019.

Om du efter den 1 juli 2019 publicerar en annons för en säljare som du tecknat Annonsavtal med mellan den 1 juli 2018 och den 30 juni 2019 behöver du ange detta i Kundportalen, för att få priset enligt den då gällande prislistan på din annons.

Så här funkar det

1 augusti – 31 december
Mellan den 1 augusti och den 31 december 2019 får du automatiskt publicera din annons enligt det nya Annonsavtalet med den justerade prislistan.

Om din säljare däremot tecknat det gamla Annonsavtalet (mellan 1 juli 2018 och 30 juni 2019) kommer du under den här perioden att behöva skicka in kopia på det signerade Annonsavtalet till vår support på [email protected], tillsammans med Hemnet-ID och säljarens för- och efternamn, för att få annonsen till priset enligt det avtalet.

På Kvittens-sidan (se nedan), som du kommer till efter att ha klickat på ”Intyga uppgifter för att publicera annonsen” i Kundportalen, hittar du tydliga instruktioner och alla uppgifter du behöver skicka till oss.

Vi har jobbat för att få processen så smidig som möjligt för dig och vi kommer att ha extrainsatt resurser på supporten under hela hösten för att hela flödet ska gå snabbt och enkelt.

Instruktioner i Kundportalen
På Kvittens-sidan finns all info om vad du behöver göra, ifall du har ett Annonsavtal som signerats mellan den 30 juni 2018 och den 1 juli 2019.

Från och med 2020
Med start vid årsskiftet kommer publiceringen i Kundportalen att återgå till det normala. I Kundportalen behöver du då inte längre välja vilket Annonsavtal din kund signerat, eftersom enbart det nya avtalet som publicerades den 1 juli 2019 är giltigt.

av Magnus Ekbladh