Rekordstort intresse för bostadsmarknaden

Vecka 33 noterade vi på Hemnet ett nytt besöksrekord på 3,4 miljoner besökare. Det var en ökning med 52 000 besökare jämfört med samma vecka förra året. Totalt spenderade svenska folket 1,2 miljoner timmar på att leta bostad under rekordveckan.

– Trots prisfall och oroligheter på bostadsmarknaden under det senaste året fortsätter intresset bland bostadsspekulanter att öka. Det finns en del frågetecken kring hur marknaden kommer att utvecklas hösten, främst kring det växande utbudet. Men vi kan samtidigt notera att det underliggande intresset för bostadsmarknaden är mycket starkt, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

av Magnus Ekbladh