Mäklarnas favoritreformer – Lättat amorteringskrav och sänkt skatt

Sex av tio fastighetsmäklare i Sverige skulle vilja se ett lättat amorteringskrav under denna mandatperiod. Det visar en ny kartläggning över vilka politiska reformer mäklarna helst skulle vilja se. Lika många svarar att de skulle vilja ha nya regler om sänkt skatt vid bostadsaffär. Höjd fastighetsskatt och mer marknadsmässig hyressättning är däremot inget mäklarna verkar föredra.

57 procent av deltagarna i undersökningen anger att de skulle vilja se sänkt skatt vid bostadsaffär under denna mandatperioden. Lika många, 57 procent anger att de skulle vilja att amorteringskravet lättades. Det visar en ny undersökning med drygt 500 fastighetsmäklare som Hemnet låtit genomföra.

– Bostadsmarknaden är i stort behov av omfattande politiska reformer under den här mandatperioden. Under de senaste tio åren har inlåsningseffekterna på marknaden bara förvärrats och fler och fler stängs ute, säger Staffan Tell, pressansvarig på Hemnet.

Fråga – Vilken eller vilka av följande reformer skulle du helst se genomfördes under denna mandatperiod?

Höjd fastighetsskatt brukar vara en av nationalekonomernas favoritreform men inget som fastighetsmäklare föredrar. Endast två procent av deltagarna i undersökningen svarar att de skulle vilja se höjd fastighetsskatt.

Frågan om det svenska bruksvärdessystemet för hyresrätter förekom, om än i liten omfattning, under den nyss avslutade valrörelsen. Endast sex procent av deltagarna i undersökningen svarar att de skulle vilja se mer marknadsmässig hyressättning.

Fakta om undersökningen:

Undersökningen genomfördes mellan den 1 och den 12 oktober i Hemnets Kundportalen. Totalt svarade 507 mäklarrepresentanter på undersökningen. Kundportalen är det verktyg där mäklare, mäklarassistenter och franchisetagare administrerar sina annonser och hämtar statistik kopplat till bostadsmarknaden. Cirka 6000 mäklare har varit inloggade i Kundportalen under den senaste månaden.

av Astrid Holm