Kundportalen får nytt utseende

ny navigering

Hemnet jobbar hela tiden med att testa och utveckla nya produkter och tjänster. Samtidigt ser vi även över designen för Kundportalen. I ett första steg uppdaterar vi navigeringen. Den nya navigeringen lanseras den 31 augusti.


Förbereder för framtiden

Det finns flera anledningar till varför vi gör det. Dels ser vi över menyvalen och gör oss av med dubbletter. Vi har också byggt om så att vi utnyttjar utrymmet på ett effektivare sätt.

Menyn får en bättre struktur vilket gör den mer logisk och lättare att navigera i. Samtidigt har vi förberett Kundportalen för att bli ett ännu bättre verktyg med fler produkter och tjänster.

Du kan räkna med att se en hel del förändringar i designen för Kundportalen framöver, med målet att göra den både enklare och effektivare att använda.

av Arjan Kuil