Hemnet har uppdaterat Annonsavtalet för smidigare betalning online

Den 28 mars uppdaterade Hemnet Annonsavtalet. Anledningen bakom är att ge säljaren möjlighet att enkelt kunna betala sin annons online.

Vi på Hemnet jobbar ständigt för att utveckla vårt erbjudande, både till mäklare och säljare. Som ett led i det arbetet digitaliserar vi nu vårt betalflöde för att förenkla administrationen och publicering på Hemnet.

För att spegla digitaliseringen av betalflödet på Hemnet har vi anpassat och uppdaterat Annonsavtalet (avtalet mellan Hemnet och säljaren som avser publiceringen av annonsen i Hemnets kanaler). Det uppdaterade avtalet började gälla den 28 mars i år, och finns att ladda ner via de mäklarsystem som tillhandahåller vårt annonsavtal, precis som tidigare.

Säljare som signerat det gamla Annonsavtalet omfattas automatiskt av det uppdaterade avtalet från och med den 28 mars. Varken säljare eller du som mäklare behöver göra något i samband med uppdateringen.

I korthet har vi gjort följande uppdateringar i Annonsavtalet:

  • Förändringar som speglar vårt nya digitaliserade betalflöde, där vi tillåter säljare att smidigt betala sin Hemnetannons genom kort, faktura och bankbetalning 
  • Lagt in hänvisning till prislista på hemnet.se och information om att det är priset vid betaltillfället som gäller (prislista finns fortsatt kvar i Annonsavtalet)
  • Anpassat avtalet efter utvecklingen av Hemnets annonserbjudande, så att det är tydligt att det är Hemnet Bas (det vill säga bostadsannonsen på Hemnet) man köper genom att ingå avtalet. Vi har även lagt in kort information om de olika marknadsföringspaketen Hemnet Bas, Plus och Premium, för att man som bostadssäljare ska känna till vilka olika marknadsföringsalternativ som finns på Hemnet.
  • Lagt in information om Säljkollen och att säljare loggar in med den mejladress som mäklaren skrivit in i Hemnets system
  • Tydligare angett mäklarens roll som samarbetspartner till Hemnet
  • Förenklat språket

I Kundportalen hittar du det uppdaterade Annonsavtalet. För frågor är du varmt välkommen att kontakta vår mäklarsupport!