Så ser bostadsmarknaden ut augusti 2018

Hur ser egentligen bostadsmarknaden ut? Hemnet har tagit fram siffror för utbud, återpubliceringar och budpremie. Dessutom presenterar vi färska siffror från Köparbarometern – som visar ett intressant trendbrott!

I augusti fanns det 21 236 aktiva bostadsrätter på successionsmarknaden, vilket är 13 % högre än

augusti 2017. För nyproducerade bostadsrätter var motsvarande siffra 13 928 i augusti. En ökning på

årsbasis med 37 %.

Graf – bostadsrätter

En anledning till att utbudet på successionsmarknaden har legat så pass högt det senaste året är att

köpare och säljare har haft svårt att mötas vilket lett till en hög andel återpublicerade annonser. Under

sommaren var en av fyra bostadsrätter som publicerades på Hemnet en återpublicering. Att jämföra

med en andel på 17 – 18 % under sommaren ifjol.

Graf – återpublicerade bostadsrätter

En liknande utveckling för andelen återpublicerade går även att se för de tre storstadslänen om än i

varierande omfattning. I Stockholms län var andelen återpublicerade högst, medan Västra Götaland och

Skåne län låg något under riksgenomsnittet i augusti. Återpubliceringar präglas av ett tydligt

säsongsmönster med en hög andel återpublicerade i januari och slutet av sommaren. Nu i sommar har

dock andelen varit ovanligt hög.

Även på villamarknaden syns ett liknande mönster. Här utmärker sig återigen Stockholms län där över

40 % av de villor som publicerades i augusti hade varit ute på marknaden tidigare.

Graf – återpublicerade villor

En indikation på att marknaden har piggat på sig något, är slutpriset i förhållande till utgångspris. Den så

kallade budpremien. I augusti månad gick budpremien för bostadsrätter i riket upp till den högsta nivån

sedan oktober. I december 2017, då budpremien var som lägst, fick säljare i genomsnitt nöja sig med

utgångspriset vid en försäljning. Motsvarande uppåtgående trend syns även för de tre storstadslänen i

olika utsträckning.

Graf – budpremie bostadsrätter

I och med denna utveckling påverkas även andelen av bostadsrätter som säljs under utgångspris. Även

här syns en tydlig trend mot en piggare marknad, efter att andelen stod som högst i december 2017.

Detta är framför allt intressant då även utgångspriset har ökat de senaste månaderna.

Graf – andel som säljs under utgångspris

Nu i september kan vi se att andelen som tror på ökande bostadspriser har ökat. Hemnets

köparbarometer noterade den högsta andelen som tror på ökande priser på ett år. Det är även första

gången på ett år där de som tror på stigande priser är fler än de som tror på sjunkande priser.

Graf – Köparbarometern

av Erik Holmberg