Hemnet förvärvar Tryggabud – tjänsten för tryggare budgivning

Som ett led i Hemnets strategi att utveckla tjänster som effektiviserar och förenklar mäklarnas arbete har Hemnet förvärvat budgivningstjänsten Tryggabud. Genom mobilt BankID möjliggör Tryggabud legitimerad budgivning på bostäder. Hemnet påbörjar nu arbetet med att integrera Tryggabud för att därefter erbjuda tjänsten kostnadsfritt till alla mäklare som vill ansluta sig.

Tryggabud startades under 2015. Våren 2017 lanserades tjänsten med visionen att skapa mer transparenta budgivningar. Nu går verksamheten upp i Hemnet. Integrationen av Tryggabud kommer att ske stegvis på Hemnets plattform med kontinuerlig produktutveckling under de kommande åren.

– Som landets största bostadsportal har vi ett ansvar att göra vad vi kan för att verka för en ännu bättre bostadsmarknad för alla dess olika aktörer. Osäkerhet kring budgivning är något som ofta skapar frustration hos alla parter i en bostadsaffär. Med Tryggabud ser vi en möjlighet att bidra till en enklare och tydligare budgivningsprocess, säger Cecilia Beck-Friis, vd på Hemnet.

Tryggabud kommer stegvis att integreras på Hemnets plattform och vara kostnadsfri för de mäklare som väljer att ansluta sig till tjänsten. Hemnet kommer även på sikt möjliggöra för mäklare som har en befintlig tjänst för säker budgivning att också kunna synliggöra sina bud på Hemnet.

Nu påbörjas arbetet med att integrera Tryggabud på Hemnet och i takt med att funktionaliteten tar form kommer vi återkommer med mer information.

av Magnus Ekbladh