Digital integritetspolicy sparar både pappersarbete och miljön

Den 1 juli 2019 justerar Hemnet priserna för bostadsannonsering. I samband med det kommer ett nytt Annonsavtal att laddas upp i Kundportalen och hos de flesta stora mäklarsystemen.

Samtidigt passar vi på att digitalisera Hemnets integritetspolicy för säljare, vilket ger dig som mäklare mindre pappersarbete. Vi gör även några övriga, mindre justeringar, som är bra för dig att känna till.

Den 1 juli 2019 kommer ett nytt Annonsavtal med justerad prislista att finnas för nedladdning och utskrift, via Kundportalen och de mäklarsystem som idag tillhandahåller Annonsavtalet.

I samband med att vi uppdaterar Annonsavtalet med justerad prislista kommer vi även att göra några mindre förändringar:

  1. Vi plockar bort den fysiska Integritetspolicyn för objektsäljare från Annonsavtalet. Det gör att två av fyra sidor försvinner från dokumentet. Färre sidor besparar mäklarna en massa pappersarbete – samtidigt som vi besparar miljön förbrukade A4-papper motsvarande cirka 2 ton per år.
  2. Annonsavtalet uppdateras med ny skrivning kring integritetspolicyn. Här hänvisar vi nu istället till Hemnet.se, där säljaren själv kan ta del av Integritetspolicy för objektsäljare. Den enda gången du som mäklare nu behöver förse säljaren med integritetspolicyn är om han eller hon av olika anledningar inte kan ta del av den digitalt (t.ex. inte har tillgång till internet eller liknande).
  3. Allmänna Villkor uppdateras och laddas upp i Kundportalen per den 1 juli 2019. Här lägger vi till en skrivning om nya hanteringen av integritetspolicyn och vilken förändring det innebär för mäklaren (se punkt 2).
  4. Vid var tid gällande Integritetspolicy för objektsäljare finns på  www.hemnet.se/om/integritet
  5. Hemnets justerade prislista för bostadsannonsering börjar som sagt gälla den 1 juli 2019. Efter det datumet kommer du, i samband med att du publicerar annonser, att behöva välja i Kundportalen vilken prislista din säljares annons ska gå efter, beroende på när Annonsavtalet är tecknat.

av Magnus Ekbladh